دکتر محمدرضا واحدی جو
شمارش کربوهیدرات و محاسبه انسولین مورد نیاز

شمارش کربوهیدرات و محاسبه انسولین مورد نیاز نگارش : دکتر محمدرضا واحدی جو . دیابتولوژیست غذاها به 6 گروه اصلی تقسیم میشوند که سهم هر گروه ها در غذای روزانه ما با یکدیگر متفاوت است. یک تغذیه سالم بایستی شامل همه گروههای غذایی متناسب با جدول ...


0
262
دکتر محمدرضا واحدی جو
پیامهای و نکات کوتاه در مورد دیابت

پیامهای و نکات کوتاه در مورد دیابت نگارش دکتر محمدرضا واحدی جو در دیابت نوع 1  لوزالمعده انسولین کمی تولید می کند، و یا اصلاً تولید نمی کند. این نوع دیابت معمولاً در بچه ها و نوجوانان دیده می شود  اما می تواند در هر سنی بروز نماید...


0
273
Card image
دکتر محمدرضا واحدی جو
فواید و اهمیت ورزش

فواید و اهمیت ورزش گردآوری : دکتر محمدرضا واحدی جو ورزش بر روی جسم و روحیه فرد بسیار تاثیر گذار است  ورزش بر روی جسم و روحیه فرد بسیار تاثیر گذار است پس ورزش را همیشه در برنامه خود قرار دهیم . انجام ورزش صبحگاهی برای افراد زیادی کابوس است، زیرا ...


0
242
Card image
دکتر سجاد نوری
مقاله شماره یک ویرایش

ویرایش مقاله...


0
249
T O P